آی پت

جستجو ...
بولداگ-1
بولداگ-2
بولداگ-3

بولداگ
Bulldog

بولداگ در اصل برای سوق دادن گاوها به بازار و رقابت در یک ورزش خونین به نام گاوبازی استفاده می‌شد. امروزه آن‌ها همراهانی آرام هستند که بچه‌ها را دوست دارند. یک پیاده‌روی کوتاه و چرت زدن روی مبل از عادات این نژاد سگ است.

مشخصات بولداگ:

خصوصیات بولداگ:

با ثبت دیدگاه قوانین و مقررات آی پت را می پذیرم.

برای رفع مشکلتون از کارشناسامون کمک بگیرید

مشاوره تلفنی

با دوستان خود به اشتراک بگذارید

Copy URL