آی پت

جستجو ...
بول ماستیف-1
بول ماستیف-2
بول ماستیف-3

بول ماستیف
Bullmastiff

نام مستعار این سگ، شکاربان یا نگهبان شب است و این نام تقریباً تاریخچه و پیشینه اولیه این نژاد را خلاصه می‌کند. بول ماستیف نگهبانی است هوشیار و فداکار، همراه با خصوصیات رفتاری ایده آل، مهربان و مطیع، واقعاً نترس و شجاع در صورتی که تحریک و یا خشمگین شود.

گرچه روحیه خیلی تهاجمی ندارد اما در صورت برخورد با فرد غریبه به او حمله و همزمان وی را به زمین می‌کوبد و ثابت نگه خواهد داشت. با کودکان میانه خوبی دارد. هوشیار، میانه‌رو، آرام و باوفا می‌باشد. بول ماستیف بسیار قدرتمند است و به یک صاحب قدرتمند نیاز دارد تا به او بفهماند رئیس کیست.

مشخصات بول ماستیف:

خصوصیات بول ماستیف:

با ثبت دیدگاه قوانین و مقررات آی پت را می پذیرم.

برای رفع مشکلتون از کارشناسامون کمک بگیرید

مشاوره تلفنی

با دوستان خود به اشتراک بگذارید

Copy URL