آی پت

جستجو ...
توی فاکس تریر-1
توی فاکس تریر-2
توی فاکس تریر-3

توی فاکس تریر
Toy Fox Terrier

در ابتدا به عنوان نسخه‌های کوچک‌تر از اجداد نژاد بزرگ اسموت فاکس تریر ایجاد شده بود، توی فاکس تریر برای کارهای مختلفی استفاده می‌شود، به عنوان شکارچی جوندگان در مزارع استفاده می‌شود.

آنها سگ‌های موفقی در صحنه‌ی نمایش هستند که عملکرد خوب و هوش آن‌ها کمک می‌کند تا در مسابقات اطاعت و چابکی نیز به خوبی عمل کنند. با این حال مهم‌ترین هدف آن‌ها این است که یک همراه وفادار، دوست‌داشتنی و فداکار باشند که خانواده هایشان را مشغول و سرگرم کنند.

مشخصات توی فاکس تریر:

خصوصیات توی فاکس تریر:

با ثبت دیدگاه قوانین و مقررات آی پت را می پذیرم.

برای رفع مشکلتون از کارشناسامون کمک بگیرید

مشاوره تلفنی

با دوستان خود به اشتراک بگذارید

Copy URL