آی پت

جستجو ...
چاوچاو-1
چاوچاو-2
چاوچاو-3

چاوچاو
Chow Chow

نژاد سگ چاوچاو با ظاهری خاص دارای روحیه ای مستقل و مغرور است که برخی آن را گربه سان توصیف می کنند. او می تواند منزوی باشد و اگر شما به دنبال در آغوش گرفتن آن هستید، این احتمالاً بهترین نژاد برای شما نیست چون کاملاً به افراد غریبه مشکوک است. اما برای فرد مناسب، او به شدت یک همراه وفادار است.

مشخصات چاوچاو:

خصوصیات چاوچاو:

با ثبت دیدگاه قوانین و مقررات آی پت را می پذیرم.

برای رفع مشکلتون از کارشناسامون کمک بگیرید

مشاوره تلفنی

با دوستان خود به اشتراک بگذارید

Copy URL