آی پت

جستجو ...
چاینیز کرستد-1
چاینیز کرستد-2
چاینیز کرستد-3

چاینیز کرستد
Chinese Crested

چاینیز کرستد سگی کمیاب، باهوش، با نمک و اجتماعی است که به شدت وابسته به صاحبش است و در عین حال عاشق مردم می باشد. این سگ دارای گوش های بلند و چشمان سیاه است. چاینیز کرستد، سگی بازیگوش و دوست داشتنی است که به حیوانات دیگر علاقه خاصی دارد. او صاحب خود را دوست دارد و به سختی می تواند از او جدا شود این سگ را باید از دوران تولگی به سر و صدا عادت داد تا در بزرگسالی دچار مشکل نشود. این سگ اجتماعی با کودکان بسیار مهربان است و با آنها بازی می کند ولی در هنگام بازی مراقب آنها باشید چون که بدن آن ها بسیار آسیب پذیر می باشد.

مشخصات چاینیز کرستد:

خصوصیات چاینیز کرستد:

با ثبت دیدگاه قوانین و مقررات آی پت را می پذیرم.

برای رفع مشکلتون از کارشناسامون کمک بگیرید

مشاوره تلفنی

با دوستان خود به اشتراک بگذارید

Copy URL