آی پت

جستجو ...
روت وایلر-1
روت وایلر-2
روت وایلر-3

روت وایلر
Rottweiler

روتوایلر در اصل برای هدایت گاوها تربیت شده بود. بعداً از آن‌ها برای کشیدن چرخ دستی برای قصابی‌ها استفاده می‌شد. آنها از اولین سگ‌های پلیس بودند و در ارتش خدمت می‌کردند. از همه مهم‌تر، آنها محافظان و نگهبان خانواده‌های معروف بودند.

صاحبان حیوان خانگی تازه‌کار باید مراقب باشند، زیرا این سگ‌ها قوی و پر زور هستند. آن‌ها به مراقبت و آموزش مجرب نیاز دارند. صاحبان این حیوان خانگی با انرژی، دوستانی دوست داشتنی، وفادار و باهوش برای زندگی خواهند داشت!

 

مشخصات روت وایلر:

خصوصیات روت وایلر:

با ثبت دیدگاه قوانین و مقررات آی پت را می پذیرم.

برای رفع مشکلتون از کارشناسامون کمک بگیرید

مشاوره تلفنی

با دوستان خود به اشتراک بگذارید

Copy URL