آی پت

جستجو ...
ساموید-1
ساموید-2
ساموید-3

ساموید
Samoyed

نژاد سگ ساموید در اصل برای شکار، حمل سورتمه و حفاظت از گله های گوزن پرورش یافته بود. از جمله وظایف این نژاد: کوهپیمایی، ردیابی و گرم کردن صاحبان آنها با خوابیدن بالای سر آنها در شب. به عنوان یک نژاد کارگر، ساموید ها می توانند گاهی با اراده و قوی باشند، اما مهم‌تر از این، این سگ‌ها به خانواده دوستی، مهربانی و فداکاری معروف هستند. این نژاد تقریباً با همه مهربان و خون‌گرم هستند.

مشخصات ساموید:

خصوصیات ساموید:

با ثبت دیدگاه قوانین و مقررات آی پت را می پذیرم.

برای رفع مشکلتون از کارشناسامون کمک بگیرید

مشاوره تلفنی

با دوستان خود به اشتراک بگذارید

Copy URL