آی پت

جستجو ...
سیلکی تریر-1
سیلکی تریر-2
سیلکی تریر-3

سیلکی تریر
Silky Terrier

نژاد سیلکی تریر نمونه عبارت "سگ کوچک با شخصیت بزرگ" است. زمانی که دوره رشدش کامل شده باشد وزنش در حدود ۴ تا ۵ کیلوگرم است، او سرسخت و با اعتماد به نفس است، شاید دلیلش این باشد که او شکار کردن طعمه‌های کوچک را به ارث برده است. با این حال او یک همدم دوست داشتنی است که عاشق این است که نزدیک به مردم زندگی کند.

مشخصات سیلکی تریر:

خصوصیات سیلکی تریر:

با ثبت دیدگاه قوانین و مقررات آی پت را می پذیرم.

برای رفع مشکلتون از کارشناسامون کمک بگیرید

مشاوره تلفنی

با دوستان خود به اشتراک بگذارید

Copy URL