آی پت

جستجو ...
کاوالیر کینگ چارلز اسپانیل-1
کاوالیر کینگ چارلز اسپانیل-2
کاوالیر کینگ چارلز اسپانیل-3

کاوالیر کینگ چارلز اسپانیل
Cavalier King Charles Spaniel

گرچه کاوالیر ها برای همراهی و دوستی انسانها به دنیا آمده اند اما طبیعت ورزشی اجداد اسپانیل خود را حفظ می کنند. اگرچه این سگ ها از نژاد اصیلی هستند، اما هنوز هم می توانید آنها را در پناهگاه ها و گروه های نجات پیدا کنید. به یاد داشته باشید که اگر می خواهید این سگ را به خانه بیاورید از خریداری کردن آنها بپرهیزید و آنها را به فرزندخواندگی قبول کنید. این سگ ها از پیاده روی، دویدن در ساحل و ورزش های سگ مانند چابکی، مگس پرانی لذت می برند و در تجمعات حتی مهارت های خود را به عنوان سگ های شکاری نشان داده اند. اعضای آرامتر این نژاد به عنوان دوستان خانوادگی بسیار موفق می شوند.

مشخصات کاوالیر کینگ چارلز اسپانیل:

خصوصیات کاوالیر کینگ چارلز اسپانیل:

با ثبت دیدگاه قوانین و مقررات آی پت را می پذیرم.

برای رفع مشکلتون از کارشناسامون کمک بگیرید

مشاوره تلفنی

با دوستان خود به اشتراک بگذارید

Copy URL