آی پت

جستجو ...
کوتون دو تولیر-1
کوتون دو تولیر-2
کوتون دو تولیر-3

کوتون دو تولیر
Coton de Tulear

کوتون دو تولیر ها سگ های جذاب و دلربا و بسیار با محبت هستند. با آن ها می توان بهترین زمان ها را گذراند. این نژاد دارای موهایی پنبه ای می باشد.

مشخصات کوتون دو تولیر:

خصوصیات کوتون دو تولیر:

با ثبت دیدگاه قوانین و مقررات آی پت را می پذیرم.

برای رفع مشکلتون از کارشناسامون کمک بگیرید

مشاوره تلفنی

با دوستان خود به اشتراک بگذارید

Copy URL