آی پت

جستجو ...
کوکر اسپانیل انگلیسی-1
کوکر اسپانیل انگلیسی-2
کوکر اسپانیل انگلیسی-3

کوکر اسپانیل انگلیسی
English Cocker Spaniel

کوکر اسپانیل در درجه اول یک نژاد سگ همراه محبوب است، اگرچه آنها در ذهن خود یک سگ پرنده توانمند هستند. روحیه دلپذیر، شاد و رفتار خوبشان باعث می شود که آنها در خانه نگهداری شوند. هرگز بیش تر از نیازشان با آن ها ورزش نکنید، آن ها از نشستن در آغوش اطرافیان بزرگسال خود خوشحال تر هستند، تا زمانی که با بچه ها در حیاط بازی پر سرو صدا می کنند. کوکر علاقه ی زیادی به یک آپارتمان یا یک خانه بزرگ با حیاط پشتی دارد و بسیار سازگار با خانواده است.

مشخصات کوکر اسپانیل انگلیسی:

خصوصیات کوکر اسپانیل انگلیسی:

با ثبت دیدگاه قوانین و مقررات آی پت را می پذیرم.

برای رفع مشکلتون از کارشناسامون کمک بگیرید

مشاوره تلفنی

با دوستان خود به اشتراک بگذارید

Copy URL