آی پت

جستجو ...
لهاسا آپسو-1
لهاسا آپسو-2
لهاسا آپسو-3

لهاسا آپسو
Lhasa Apso

گفته می‌شود خاستگاه نژاد سگ لهاسا آپسو به تبت بر می‌گردد و یکی از کهن‌ترین نژادهای سگ در جهان است و معتقدند که آنها جز اولین نژادهای سگی بودند که توسط انسان پرورش یافته‌اند.

از این نژاد به عنوان سگ نگهبان صومعه‌ها استفاده می‌کردند، اما امروزه بیشتر سگی برای همراهی خانواده است. لهاسا آپسو همدم و همراه خوبی برای خانواده هاست و یاری وفادار با قد و قامتی کوچک است.

مشخصات لهاسا آپسو:

خصوصیات لهاسا آپسو:

با ثبت دیدگاه قوانین و مقررات آی پت را می پذیرم.

برای رفع مشکلتون از کارشناسامون کمک بگیرید

مشاوره تلفنی

با دوستان خود به اشتراک بگذارید

Copy URL