آی پت

جستجو ...
لوچن-1
لوچن-2
لوچن-3

لوچن
Lowchen

لوچن نژادی است که به عنوان یک سگ همراه پرورش یافته و امروزه نیز خود را در این نقش می‌یابد. فعال و باهوش هستند، آنها در مسابقات سگ مانند اطاعت و چابکی بسیار خوب عمل می‌کنند و از انتظاراتی که خیلی‌ها از یک سگ همراه خانواده دارند، پیشی می گیرند.

مشخصات لوچن:

خصوصیات لوچن:

با ثبت دیدگاه قوانین و مقررات آی پت را می پذیرم.

برای رفع مشکلتون از کارشناسامون کمک بگیرید

مشاوره تلفنی

با دوستان خود به اشتراک بگذارید

Copy URL