آی پت

جستجو ...
همستر کوتوله کمپل-1
همستر کوتوله کمپل-2
همستر کوتوله کمپل-3

همستر کوتوله کمپل
Campbell Russian dwarf hamster

نام علمی این نژاد همستر Phodopus campbelli می باشد. این موجودات دوست داشتنی بسیار اجتماعی هستند و می توانند با دیگر هم نوعان خود به شکل مشترک زندگی کنند بعلاوه آن ها می توانند پت مناسبی برای تمام اعضای خانواده به جز کودکان باشند. شما می توانید از اسباب بازی های مخصوص همسترها به منظور کنترل انرژی بالا و سرگرم شدن خودتنان از آنها نگداری نمایید.

مشخصات همستر کوتوله کمپل:

با ثبت دیدگاه قوانین و مقررات آی پت را می پذیرم.

برای رفع مشکلتون از کارشناسامون کمک بگیرید

مشاوره تلفنی

با دوستان خود به اشتراک بگذارید

Copy URL