آی پت

جستجو ...
همستر خاکستری-1
همستر خاکستری-2
همستر خاکستری-3

همستر خاکستری
gray dwarf hamster

نام علمی این جوندگان دوست داشتنی Cricetulus migratorius می باشد. آن ها به طور کلی مطیع و آرام می باشند و تماشا کردنشان هنگام بازی در داخل قفس بسیار سرگرم کننده می باشد. مراقبت از این گونه همستر بسیار ساده می باشد و همین موضوع باعث تبدیل این گونه جانوری به پت های مناسبی برای کودکان شده است.

مشخصات همستر خاکستری:

با ثبت دیدگاه قوانین و مقررات آی پت را می پذیرم.

برای رفع مشکلتون از کارشناسامون کمک بگیرید

مشاوره تلفنی

با دوستان خود به اشتراک بگذارید

Copy URL