آی پت

جستجو ...
همستر دم بلند بزرگ-1
همستر دم بلند بزرگ-2

همستر دم بلند بزرگ
Greater long tailed hamster

نام علمی این همسترها Tscherskia triton می باشد. به طور کلی توصیه می شود که از آن ها به عنوان حیوان خانگی استفاده نشود. جنس نر این موجودات در تمامی دوران زندگی خود رفتارهای پرخاشگرانه از خود نشان می دهند اما جنس ماده در دوران بارداری رفتارهای نسبتا آرام تری را از خود بروز می دهند.

مشخصات همستر دم بلند بزرگ:

با ثبت دیدگاه قوانین و مقررات آی پت را می پذیرم.

برای رفع مشکلتون از کارشناسامون کمک بگیرید

مشاوره تلفنی

با دوستان خود به اشتراک بگذارید

Copy URL