آی پت

جستجو ...
همستر کوتوله روبوروفسکی-1
همستر کوتوله روبوروفسکی-2
همستر کوتوله روبوروفسکی-3

همستر کوتوله روبوروفسکی
Roborovski dwarf hamster

همستر کوتوله روبوروفسکی که با نام های Phodopus roborovskii، همستر صحرا یا همستر کوتوله روبو نیز شناخته می شود، کوچکترین نوع از سه گونه همستر در تیره Phodopus است. این گونه جانوری در بیابان های آسیای میانه زندگی می کند و به طور متوسط در زمان تولد 2 سانتیمتر و حدود 5 سانتیمتر در بزرگسالی طول دارد. وزن این همستر ها نیز در بزرگسالی حدود 20 تا 25 گرم است. روبوروفسکی ها به سرعت خود معروف هستند و گفته می شوند که در شب ها حدود 6 مایل می دوند. با وجود آنکه همستر ها معمولا نقطه آغاز برای نگهداری از حیوانات خانگی محسوب می شوند و برای افراد کم تجربه مناسب هستند، اما همستر کوتوله روبوروفسکی از این قاعده مستثنی است. این همستر ها نیاز به مراقبت و رفتار حساب شده و همچنین به یک سرپرست صبور و با تجربه نیاز دارند زیرا کنترل، اهلی کردن و ارتباط با آن ها دشوارتر از سایر همستر ها است.

مشخصات همستر کوتوله روبوروفسکی:

با ثبت دیدگاه قوانین و مقررات آی پت را می پذیرم.

برای رفع مشکلتون از کارشناسامون کمک بگیرید

مشاوره تلفنی

با دوستان خود به اشتراک بگذارید

Copy URL