آی پت

جستجو ...
خوکچه هندی هیمالیایی-1
خوکچه هندی هیمالیایی-2
خوکچه هندی هیمالیایی-3
خوکچه هندی هیمالیایی-4

خوکچه هندی هیمالیایی
Himalayan guinea pig

این نژاد یکی از نادرترین نژاد های خوکچه هندی است. این خوکچه ی زیبا کمی خجالتی اما بسیار خونگرم است و می تواند یک حیوان خانگی بسیار مناسب برای شما باشد. خوکچه های هندی هیمالیایی حیواناتی با اندازه متوسط هستند. همچنین این خوکچه های سفید دارای شانه هایی عریض و بدنی ضخیم هستند.

مشخصات خوکچه هندی هیمالیایی:

با ثبت دیدگاه قوانین و مقررات آی پت را می پذیرم.

برای رفع مشکلتون از کارشناسامون کمک بگیرید

مشاوره تلفنی

با دوستان خود به اشتراک بگذارید

Copy URL