آی پت

جستجو ...
خوکچه هندی لونکاریا-1
خوکچه هندی لونکاریا-2
خوکچه هندی لونکاریا-3
خوکچه هندی لونکاریا-4

خوکچه هندی لونکاریا
Lunkarya guinea pig

این گونه از نظر ظاهری شباهت بسیار زیادی به خوکچه های هندی Peruvian دارد. همانند اکثر نژادهای خوکچه هندی طبعی آرام دارد و رفتارهای پرخاشگرانه به مراتب کمتری از این نژاد خوکچه سر میزند. همچنین این خوکچه ها مستعد اضافه وزن و چاقی هستند در نتیجه شما می توانید در داخل باکس و یا قفس های آن ها شرایطی را فراهم کنید تا تحرک بدنی آن ها افزایش یابد.

مشخصات خوکچه هندی لونکاریا:

با ثبت دیدگاه قوانین و مقررات آی پت را می پذیرم.

برای رفع مشکلتون از کارشناسامون کمک بگیرید

مشاوره تلفنی

با دوستان خود به اشتراک بگذارید

Copy URL