آی پت

جستجو ...
خوکچه پشت برجسته-1
خوکچه پشت برجسته-2
خوکچه پشت برجسته-3
خوکچه پشت برجسته-4

خوکچه پشت برجسته
Ridgeback guinea pig

خوکچه پشت برجسته "Ridgeback" نام خود را از برجستگی پوشش بدن در قسمت کمری گرفته است که این برجستگی تا پایین ستون فقرات ادامه می یابد. اما این خوکچه ها در نقاط دیگر بدن، موهایی کوتاه و صاف دارند. نژاد خوکچه پشت برجسته تحت عنوان گروه جدید و نوظهور در "باشگاه نژادهای کمیاب خوکچه" مطرح شده است. به همین دلیل بعید نیست که این خوکچه ها را تا کنون ندیده باشید و با آن ها آشنا نباشید. البته آن ها به همان مراقبت هایی نیاز دارند که در مورد سایر نژاد های خوکچه مطرح می شود. جالب است بدانید محبوبیت خوکچه های پشت برجسته "Ridgeback" به سرعت درحال افزایش است و به نظر می آید این خوکچه ها کم کم به یک انتخاب مناسب به عنوان حیوانات خانگی تبدیل شده اند.

مشخصات خوکچه پشت برجسته:

با ثبت دیدگاه قوانین و مقررات آی پت را می پذیرم.

برای رفع مشکلتون از کارشناسامون کمک بگیرید

مشاوره تلفنی

با دوستان خود به اشتراک بگذارید

Copy URL