آی پت

جستجو ...
خرگوش فازی لوپ آمریکایی-1
خرگوش فازی لوپ آمریکایی-2
خرگوش فازی لوپ آمریکایی-3

خرگوش فازی لوپ آمریکایی
American fuzzy lop

نام علمی این گونه orytrolagus cuniculus و از خانواده laporidaeمی باشد این خرگوش ها از نظر ظاهری شباهت بسیار زیادی به نژاد Holland Lopدارند ولی از نظر پوششی همانند خرگوش های Angora rabbit هستند. به طور کلی این نژاد می تواند گزینه مناسبی برای نگهداری توسط تمامی اعضای خانواده باشد.

مشخصات خرگوش فازی لوپ آمریکایی:

با ثبت دیدگاه قوانین و مقررات آی پت را می پذیرم.

برای رفع مشکلتون از کارشناسامون کمک بگیرید

مشاوره تلفنی

با دوستان خود به اشتراک بگذارید

Copy URL