آی پت

جستجو ...
خرگوش غول پیکر قاره ای-1
خرگوش غول پیکر قاره ای-2
خرگوش غول پیکر قاره ای-3

خرگوش غول پیکر قاره ای
Continental Giant Rabbit

خرگوش غول پیکر قاره ای (Continental Giant Rabbit) که با نام خرگوش غول پیکر ژرمن نیز شناخته می شود، در واقع یکی از قدیمی ترین و بزرگ ترین نژاد های خرگوش شناخته شده است. در حالی که بسیاری از کارشناسان معتقدند قدمت این نژاد از خرگوش ها به قرن شانزدهم برمی گردد، اما اولین خرگوش غول پیکر قاره ای در سال 1983 ثبت شد. این خرگوش ها در ابتدا برای مصرف گوشتشان پرورش داده می شدند. اما با گذشت زمان به دلیل خونسردی و طبع مطیعشان به نمایشگاه ها راه یافتند و در نهایت به خرگوش خانگی تبدیل شدند. اصطلاح "قاره ای" برای مقاصد نمایشی به این خرگوش ها داده شده است و در هنگام اختلاط نژادی کاربرد دارد. به عنوان مثال، یک خرگوش غول پیکر که در بلژیک یافت می شود، به عنوان غول پیکر بلژیکی نامیده می شود. اما اگر این خرگوش به آلمان وارد شود و با سایر نژاد های غول پیکر مخلوط شود، از آن به عنوان یک خرگوش غول پیکر قاره ای نام برده می شود. دو نوع اصلی خرگوش های غول پیکر قاره ای شامل خرگوش قاره ای سفید و خرگوش قاره ای رنگی می باشد.

مشخصات خرگوش غول پیکر قاره ای:

با ثبت دیدگاه قوانین و مقررات آی پت را می پذیرم.

برای رفع مشکلتون از کارشناسامون کمک بگیرید

مشاوره تلفنی

با دوستان خود به اشتراک بگذارید

Copy URL