آی پت

جستجو ...
خرگوش یاسی-1
خرگوش یاسی-2
خرگوش یاسی-3

خرگوش یاسی
Lilac Rabbit

خرگوش یاسی یکی از نژاد های خرگوش اهلی است که به رنگ بلو (خاکستری) یافت می شود. طبق استاندارد های این نژاد، یک سایه یاسی رنگ یکنواخت با چشمانی به همان رنگ خاکستری، از مشخصات بارز این نژاد است. خرگوش های یاسی خرگوش هایی با اندازه متوسط، مطیع و مقاوم هستند. این خرگوش ها به خلق و خوی مناسب و تعامل با انسان ها شهرت دارند. توجه کنید که "یاسی" (lilac) هم یک رنگ محسوب می شود و هم یک نژاد. خرگوش یاسی یک نژاد از خرگوش هاست اما رنگ یاسی در بسیاری از نژاد های دیگر خرگوش نیز یافت می شود. این نژاد از خرگوش ها دارای رنگ صورتی-خاکستری متمایزی هستند که گاهی اوقات آبی کبوتری نیز نامیده می شود. خرگوش یاسی یکی از معدود نژاد هایی است که تنها به دلیل رنگ نامگذاری شده است و منشا دقیق این نژاد کماکان مشخص نیست.

مشخصات خرگوش یاسی:

با ثبت دیدگاه قوانین و مقررات آی پت را می پذیرم.

برای رفع مشکلتون از کارشناسامون کمک بگیرید

مشاوره تلفنی

با دوستان خود به اشتراک بگذارید

Copy URL