آی پت

جستجو ...
آی پت

آبتین

1 سال پیش
|
1146آی پت
آی پت1آی پت

بی حالی عروس هلندی

سوال سلام ببخشید عروس هلندی من سه ماه هست دو روزه بی حال شده و میاره بالا البته نکه پایینش ژنتیکی مشکل داره تا حالا بهش سرلاک می دهیمآی پت

پاسخ ها

آی پت0آی پت
آی پت
آی پت

کاربر

1 سال پیش

سلام وقت بخیر استفراغ و بالا آوردن غذا متعاقب مواردی مثل مسمومیت های غذایی، عفونت های گوارشی، نامناسب بودن غذا برای پرنده، رفتار های تولید مثلی و ... حادث بشود که همین امر لزوم بررسی دقیق تر موضوع را مطرح می کند. با توجه به اینکه پرنده شما سن پایین داشته و همچنن بیحال می باشد، احتمال بروز یک عفونت یا مشکل گوارشی بیشتر مطرح می باشد. در چنین شرایطی از سالم بودن سرلاک اطمینان حاصل کنید و توصیه می شود که سرلاک را تعویض نمایید. در صورت تکرار علایم با مجموعه در ارتباط باشید و تصاویر مربوط به پرنده را بارگذاری نمایید.