آی پت

جستجو ...
آی پت

نوشین وفایی

1 سال پیش
|
516آی پت
آی پت0آی پت

درمان بال و خونریزی

این را من داخل پارک پیدا کردم هیچی ازش نمیدونم لطفا بگید چی کار کنم.آی پت

پاسخ ها

آی پت0آی پت
آی پت
آی پت

کاربر

1 سال پیش

سلام وقت بخیر اولین نکته خونبندی و ممانعت از استمرار خونریزی می باشد. یک پارچه تمیز یا از تامپون در دوطرف جراحت قرار بدهید به طوری که جراحت بین آن باشد. با فشار کنترل شده انگشت شصت و اشاره مانع از خونریزی و خروج بیشتر خون بشوید. حداقل برای مدت 5 الی 10 دقیقه در چنین شرایط بال را ثابت نگهدارید تا روند انعقاد خون حادث بشود. برای تغذیه از میوه، حشرات، غذای پلت استفاده کرده و پرنده را به دامپزشکی جهت اخذ عکس رادیولوژی جهت اطمینان از عدم شکستگی در بال و اجرای پانسمان مناسب انتقال دهید.