آی پت

جستجو ...
آی پت

شمس

1 سال پیش
|
349آی پت
آی پت0آی پت

سوال

سلام ببخشید برای فهمیدن جنسیت کوتوله برزیلی باید چه کار کردآی پت

پاسخ ها

آی پت0آی پت
آی پت
آی پت

کاربر

1 سال پیش

سلام وقت بخیر بهترین روش برای اطمینان از جنسیت کوتوله برزیلی اخذ یک پر یا یک قطره خون و ارزیابی فرمول کروموزومی پرنده می‌باشد که دقت این روش نزدیک به ۱۰۰٪ می‌باشد.