آی پت

جستجو ...
آی پت

قاسمی

1 سال پیش
|
611آی پت
آی پت1آی پت

وایتکس

سلام پرنده من ناخوداگاه وایتکس خورد یکمی بعدش سریع اب خورد الان یکم بی خاله اتفاقی براش نیوفته!؟آی پت

پاسخ ها

آی پت0آی پت
آی پت
آی پت

کاربر

1 سال پیش

سلام، وایتکس برای پرندگان بسیار سمی هستش. لطفا تنفس و دمای پرنده را زیر نظر داشته باشید و در صورت مشاهده هر تغییری به دامپزشک مراجعه کنید