آی پت

جستجو ...
آی پت

حانیه

1 سال پیش
|
456آی پت
آی پت0آی پت

قفسی بودن عروس هلندی

من ی عروس هلندی نر دارم 10 ماهشه اصلن بیرون از قفس رو دوست نداره عاشق قفسشه اما خوب بیرون اومدن از قفس هم براشون نیازه من ی چند روز پیشا از قفس آوردمش بیرون پرواز کرد سرش خورد به کمد افتاد زمین خیلی ترسیده بود دوست دارم بیارمش بیرون ولی میترسم پرواز کنه بخوره جایی اوایل که جوجه بود میومد بیرون اما متاسفانه ی پرنده فروش بهم گفت خطرداره بزار همیشه تو قفس باشه منم این کاررو کردم پرنده قفسی شده کلن دیگه بیرون رو دوست نداره باید چیکار کنم که بیاد بیرون پرواز کنه مشکلی هم پیش نیاد براش؟آی پت

پاسخ ها

آی پت0آی پت
آی پت
آی پت

کاربر

1 سال پیش

سلام، عروس هلندی پرنده ایی اجتماعیه و نیاز داره که ساعاتی رو در شبانه روز از قفس بیرون بیاد و با شما وقت صرف کند، درمورد خوردن به در و دیوار هم باید حتما پرهاش توسط دامپزشک کوتاه بشود تا مشکل رفع بشود.