آی پت

جستجو ...
آی پت

ساحل شکرللهی

2 سال پیش
|
668آی پت
آی پت0آی پت

جوجه

سلام من یه جوجه دارم داره میمیره افتاده فقط ،گاهی نفس میکشه به نظرتون میتونم کاری کنم زنده بشهآی پت

آی پت0آی پت
آی پتکاربر

چندی پیش

متن
آی پت

پاسخ ها

آی پت0آی پت
آی پت
آی پت

کاربر

2 سال پیش

سلام وضعیت پت شما اورژانسیست برای درمان هر چه سریعتر به دامپزشک مراجعه کنید.

آی پت0آی پت
آی پت
آی پت

کاربر

2 سال پیش

درود بر شما وضعیت پرنده شما اورژانسه و باید سریعتر به یک مرکز درمانی مراجعه کنید. ولی حتماً بدن اون رو گرم نگهدارید