آی پت

جستجو ...
آی پت

تنهایی وحشی

1 سال پیش
|
382آی پت
آی پت1آی پت

فارسی دهم انسانی

خواستار یک سگ جرمن باید چه کارهایی کنمآی پت

پاسخ ها

آی پت0آی پت
آی پت
آی پت

کاربر

1 سال پیش

سلام دوست عزیز. ما در زمینه ی فروش حیوانات فعالیتی نداریم. اما از هرجایی گرفتید بهتون توصیه میکنم حتما برای چکاپ به دامپزشک مراجعه کنید و بعد سرپرستیش رو قبول کنید.

آی پت0آی پت
آی پت
آی پت

کاربر

1 سال پیش

سلام. ما در زمینه ی خرید و فروش حیوانات فعالیتی نداریم. اما توصیه میکنم هر حیوان جدیدی رو خواستید به سرپرستی بگیرید حتما در ابتدا برای معاینه ی حضوری نزد دامپزشکان ببرید.