آی پت

جستجو ...
آی پت

الی

1 سال پیش
|
981آی پت
آی پت-2آی پت

عقب عقب رفتن جوجه اردک

سلام وقت شما بخیر ...دوتا جوجه اردک داشتم که یکیش یه روز دیدم بی حاله داره میلرزه و سنگ دانش باد کرده...یه گوشه نشسته بود و در نهایت مرد ...الان این یکی که باقی مونده گردنش هی عقب وجلو میگیره و عقب عقب راه میره علتش چیه ممنون میشمآی پت