آی پت

جستجو ...
آی پت اشتراک گذاری پرسش
آی پت

امیر

2 سال پیش
|
619آی پت
آی پت-1آی پت

کسل بودن عروس هلندی

سلام ببخشید من عروس هلندیم رو بردم حموم بعد یکی از شاه پر هاش از جا در امد بعد کمی خون امد بعد از اون موقع عروس هلندیم یک جا تکون نمیخوره غذا هم نمیخوره باید چی کار کنم عروسم ۶ سالشه ماده هست و تا به حال مشکلی نداشتهآی پت

آی پت0آی پت
آی پتکاربر

چندی پیش

متن
آی پت