آی پت

جستجو ...
آی پت

Aida

1 سال پیش
|
194آی پت
آی پت1آی پت

...

سلام ،جوجه اردکم عطسه میکنه ولی هم سرحالِ هم غذا میخوره فقط عطسه میکنه من حتی اونو تو اتاقم نگه میدارم چیکار باید بکنم یا چه دارویی براش باید بگیرم؟آی پت

پاسخ ها

آی پت0آی پت
آی پت
آی پت

کاربر

1 سال پیش

سلام دما محیط اطرافش رو مقداری بیستر کنید پرندتون رو از لحاظ ترشحات چشمی و بینی مانیتور کنید اگه در یکی دو روزاینده روند بدتر شده ویا کاهش اشتها داشت حتما به همکارمتخصص پرندگان مراجعه کنید.

آی پت0آی پت
آی پت
آی پت

کاربر

1 سال پیش

سلام دما محیط اطرافش رو مقداری بیستر کنید پرندتون رو از لحاظ ترشحات چشمی و بینی مانیتور کنید اگه در یکی دو روزاینده روند بدتر شده ویا کاهش اشتها داشت حتما به همکارمتخصص پرندگان مراجعه کنید. قاعدتا تجویزدارو بدون معاینه پرنده و. انجام ازمایشات امکان پذیرنیست.