آی پت

جستجو ...
آی پت

Ayda

1 سال پیش
|
236آی پت
آی پت0آی پت

پای اردکم اسیب دیده

سلام امروز اردک من از ارتفاع ۱ونیم متری افتاد و بعدش دیگه لنگ میزنه دقت کردم دیدم پنجه یکی از پاهاشو باز نمیکنه مثل اینکه به قسمت مچ و پنجه اش اسیب وارد شده ولی هیچ کبودی و خون مردگی و تورم دیده نمیشه خوب میشه☹؟آی پت

پاسخ ها

آی پت0آی پت
آی پت
آی پت

کاربر

1 سال پیش

سلام پرندتون دامنه ی حرکتی خاصی نداشته باشه و محدودش بکنید. توصیه میشه حتما متخصص ببینند و رادیوگرافی از پاهاش تهیه بشه.