آی پت

جستجو ...
آی پت

هلیا

1 سال پیش
|
281آی پت
آی پت0آی پت

بیماری

سلام عروس هلندی من کف پای گرمی داره و خیلی وقت ها هم لرزش داره بنظر شما عروس هلندی من بیماری جدی دارهآی پت

پاسخ ها

آی پت0آی پت
آی پت
آی پت

کاربر

1 سال پیش

سلام دما بدن پرندگان نسبت به دمای بدن ما بالاتر هست و‌این موضوع بایستی درنظر گرفته بشه، اگر از این‌موضوع مطمئن هستید میتونه نشانه ای از التهاب و تب در پرنده شما باشه که میتواند نشان از یک بیماری باشه، علی الحساب در روزهای اتی مدفوع، اشتها و سرحالی پرنده چک شود و اگر‌تغییر در هر کدام ایجاد شد بهتر‌است پرنده معاینه حضوری شود