آی پت

جستجو ...
آی پت

حسین

1 سال پیش
|
106آی پت
آی پت0آی پت

عروس هلندی

سلام ببخشید عروس هلندی من پرهای نا منظمی دارد چه کنمآی پت

پاسخ ها

آی پت0آی پت
آی پت
آی پت

کاربر

1 سال پیش

سلام مشکلات مربوط به پر چون عللمتعددی داره باید حتما ویزیت حضوری توسط متخصص پرندگان انجام بشه