آی پت

جستجو ...
آی پت

Shila

1 سال پیش
|
1675آی پت
آی پت0آی پت

ضربه به سر

سلام..عروس هلندی من سرش بین در یخچال موند.جیغ زد و فرار کرد.کنار گوشش کبود شده..و حالا خوابیده..باید چکار کنم؟آی پت

آی پت0آی پت
آی پتکاربر

چندی پیش

متن
آی پت

پاسخ ها

آی پت0آی پت
آی پت
آی پت

کاربر

1 سال پیش

سلام وقت بخیر، تروما مسئله ی مهمی هست در یک مکان ارام و تاریک نگهش دارید و سریع تر به یک‌مرکز دامپزشکی برسونید