آی پت

جستجو ...
آی پت

Shila

11 ماه پیش
|
124آی پت
آی پت0آی پت

ضربه به سر

سلام..عروس هلندی من سرش بین در یخچال موند.جیغ زد و فرار کرد.کنار گوشش کبود شده..و حالا خوابیده..باید چکار کنم؟آی پت

آی پت0آی پت
آی پتکاربر

چندی پیش

متن
آی پت

پاسخ ها

آی پت0آی پت
آی پت
آی پت

کاربر

11 ماه پیش

سلام وقت بخیر، تروما مسئله ی مهمی هست در یک مکان ارام و تاریک نگهش دارید و سریع تر به یک‌مرکز دامپزشکی برسونید