آی پت

جستجو ...
آی پت

پیکو

11 ماه پیش
|
278آی پت
آی پت-1آی پت

ورم چینه دان

سه روز هست که من یه جوجه اردک خریدم روزه اول شستم و فردای اون روز چینه دانش یه خورده کرم داره و هر یک ساعت عطسه میکنه غذاش خیلی خوبه و بازیگوشی میکنهآی پت

آی پت0آی پت
آی پتکاربر

چندی پیش

متن
آی پت

پاسخ ها

آی پت0آی پت
آی پت
آی پت

کاربر

11 ماه پیش

سلام بله نباید دراین سن بشورید و همچنین جلوی هوای سرد قرار نگیره ولی اگر نیاز به دارو باشه حتما بایستی ویزیت انجام بشه