آی پت

جستجو ...
آی پت

دوستدار گربه

11 ماه پیش
|
201آی پت
آی پت0آی پت

بچه گربه دماغ مشکی

یه بچه گربه دارم که بینیش مشکیه.به نظرتون مشکل جسمی داره که بینیش سیاهه؟و یا نژاد خاصی داره؟چون من گربه با بینی مشکی زیاد ندیدم.آی پت

پاسخ ها

آی پت0آی پت
آی پت
آی پت

کاربر

11 ماه پیش

سلام دوست عزیز نه این موضوع طبیعی است