آی پت

جستجو ...
آی پت

مائده شکری

11 ماه پیش
|
77آی پت
آی پت0آی پت

تغذیه

ببخشید شما یونجه و پلت رو از کجا تهیه میکنید ؟ و اینکه این نوع خرگوش واکسن میخواد ؟آی پت

پاسخ ها

آی پت0آی پت
آی پت
آی پت

کاربر

11 ماه پیش

سلام باید از پت شاپ های معتبر تهیه کنید. در ایران برای خرگوش هیچگونه واکسیناسیونی صورت نمیگیرد.