آی پت

جستجو ...
آی پت

ستایش

10 ماه پیش
|
219آی پت
آی پت0آی پت

غذا نخوردن لاک پشت

سلام ببخشید من یه لاکپشت بچه دارم اما هیچی نمیخوره کاهو گذاشتم نخورد گوشت گذاشتم نخورد همش هم از دیوار میره بالا چیکار کنمتا بخوره.آی پت

آی پت0آی پت
آی پتکاربر

چندی پیش

متن
آی پت