آی پت

جستجو ...
آی پت

kamal

10 ماه پیش
|
1758آی پت
آی پت0آی پت

خودارضایی جنس نر

سلام ، یه جفت طوطی برزیلی فیشرسبزرنگ دارم چندوقتی میشه لونه درست کردن ، بهم غذامیدن،باهم بازی میکنن ، بانوک هم ورمیرن، ولی موقع جفتگیری ، نره ازماده جدامیشه و باظرف غذا،یایه که چوب خودارضایی میکنه، روزی چنددفعه با وسایل تو قفس ورمیره و خودشو به اونا میکشه و خودارضایی میکنه، علتش چیهآی پت

پاسخ ها

آی پت0آی پت
آی پت
آی پت

کاربر

10 ماه پیش

سلام علل متفاوتی داره ولی در‌مجموع یعنی جفت نشدن که این اتفاق میافتد نیاز به بررسی با ویزیت حضوری دارد