آی پت

جستجو ...
آی پت

هانیه

10 ماه پیش
|
233آی پت
آی پت0آی پت

عروس هلندی

سلام عروس هلندی من دوروزه همش عطسه میکنه ابریزش نداره فقط عطسه هس چیکارکنم خوب بشعآی پت

پاسخ ها

آی پت0آی پت
آی پت
آی پت

کاربر

10 ماه پیش

سلام اگر در یکی دو روز اینده تنفس به‌مشکل بر‌خورد و‌همچنین ترشحات داشته و علائم عمومی همچون بی حالی و کاهش اشتها داشت به دامپزشک پرندگان مراجعه کنید

آی پت0آی پت
آی پت
آی پت

کاربر

10 ماه پیش

سلام اگر در یکی دو روز اینده تنفس به‌مشکل بر‌خورد و‌همچنین ترشحات داشته و علائم عمومی همچون بی حالی و کاهش اشتها داشت به دامپزشک پرندگان مراجعه کنید