آی پت

جستجو ...
آی پت

حنانه

1 سال پیش
|
103آی پت
آی پت0آی پت

جوجه بی حال

سلام جوجه بی حال شده از امروز صبح . قبلا خیلی ورجه وورجه می‌کرد اما از امروز خیلی کم غذا میخوره و زیاد راه نمیرهآی پت

پاسخ ها

آی پت0آی پت
آی پت
آی پت

کاربر

1 سال پیش

سلام حتما نیاز به ویزیت حضوری توسط متخصص طیور‌هست