آی پت

جستجو ...
آی پت

حنانه

10 ماه پیش
|
56آی پت
آی پت0آی پت

جوجه بی حال

سلام جوجه بی حال شده از امروز صبح . قبلا خیلی ورجه وورجه می‌کرد اما از امروز خیلی کم غذا میخوره و زیاد راه نمیرهآی پت

پاسخ ها

آی پت0آی پت
آی پت
آی پت

کاربر

9 ماه پیش

سلام حتما نیاز به ویزیت حضوری توسط متخصص طیور‌هست