آی پت

جستجو ...
آی پت

عسل

9 ماه پیش
|
194آی پت
آی پت0آی پت

کچلی

سلام پشت سر خرگوشم دقیقا جایی که گوشاش به سرش وصل میشه خالی شده چیکار کنم طبیعیه؟آی پت

پاسخ ها

آی پت0آی پت
آی پت
آی پت

کاربر

9 ماه پیش

سلام ممکن هست با قارچ یا انگل درگیر شده باشه بهتر هست به دامچزشک مراجعه کنید تا نمونه برداری پوستس صورت بگیره.