آی پت

جستجو ...
آی پت

امیررضا

9 ماه پیش
|
196آی پت
آی پت0آی پت

سگم خون گوشت خورده

سگم یکم خون گوشت خورده نژادش شیتزو کراس هست سن 2/5 ساله،آی پت

پاسخ ها

آی پت0آی پت
آی پت
آی پت

کاربر

9 ماه پیش

سلام مشکلی نیست ولی سعی شود تا حیوان به غذای خام دسترسی نداشته باشد.