آی پت

جستجو ...
آی پت

امیررضا

8 ماه پیش
|
164آی پت
آی پت0آی پت

سگم پیاز سرخ شده خوره،

سگم یکم ی ذره پیاز سرخ شده خورده چیزش نشه یه موقعآی پت

پاسخ ها

آی پت0آی پت
آی پت
آی پت

کاربر

8 ماه پیش

سلام اگر در ادامه دچار بی اشتهایی یا استهال و بی حالی شد حتما باید به دامپزشک مراجعه کنید.