آی پت

جستجو ...
آی پت

محمد ایرانی

9 ماه پیش
|
86آی پت
آی پت0آی پت

گرینچیک

سلام راجع گرینچیکم ی سوال داشتم ...‌‌حدودا چهار ماهشه این تابستان تقریباً هر دو روز ی بار یا هروز تو ظرف ابش حمام میره .... میترسم سرما بخوره اولا کلا باید تو چه دمایی باشند ممکنه از گرما باشه تو دمای ۳۱ اینا نگهش میدارم دور از باد مستقیم کولرو نزدیک به پنجره زیر نور غیرمستقیم خورشید .... بعد از حمام نه میزاره بهش حوله بکشم نه سشوار ایا روزی یبار حمام عادیهآی پت