آی پت

جستجو ...
آی پت

Kim

8 ماه پیش
|
127آی پت
آی پت0آی پت

انتی بیوتیک

سلام گربه ای که توی حیاط نگه میدارم ویروس گرفته بود که کم اشتها شده لود و بالا میاورد ۳ روز بستری موند و درمان شد و اومد خونه و تا ۵ روز باید قرص کو آموکسی کلاو بخوره. اشتهاش بهتره ولی مثل همیشه نیست. یکمی هم بیش از حد میخوابه. میخواستم بدونم از تاثیرات این داروعه خواب الودگیش؟آی پت