آی پت

جستجو ...
آی پت

سعید

1 سال پیش
|
135آی پت
آی پت0آی پت

مرغ عشق

سلام می خواستم بدونم مرغ عشق هایم نر یا ماده وسن ان ها ؟آی پت

پاسخ ها

آی پت0آی پت
آی پت
آی پت

کاربر

1 سال پیش

با سلام دوست عزیز روش های متععدی برای تعیین جنسیت ئرندگان وجود دارد. یکی از ساده ترین راهکارهای تشخیص جنسیت در مرغ عشق های بالغ، رنگ نوک آنهاست. مرغ عشق ماده نوک قهوه ای روشن متمایل به سفید دارد که در فصل جفت گیری به قهوه ای تیره نغییر رنگ می دهد، و مرغ عشق نر دارای نوک آبی-بنفش روشن می باشد.